افروز هواکشیان

عکاس معماری

بی شک شما معماران عزیز، ماه‌ها و سالهای زیادی را صرف ساختن پروژه‌های هنرمندانه‌ی خود کرده‌اید، حال وقت آنست که ذوق و هنر شما به بهترین نحو دیده شود.
چیزی که شما نیاز دارید یک عکاس با دید خلاقانه‌ است که هنر شما را به نمایش بگذارد، کسی که برای آفرینش، انرژی و زمان شما ارزش زیادی قائل است.

Email : afroozhavakeshian@yahoo.com
Instagram : @a.h.archigraphy