دومین کنفرانس معماری داخلی ایران با تمرکز بر موضوع افرینش کانسپت برای زندگی معاصر ، بصورت مشترک توسط دانشگاه تهران و پایگاه خبری فضای نو برگزار شده است.

عکاسی های RED LEAF STUDIO

تبلیغات

کلیپهای همایش