نخستین نمایشگاه مجموعه آثار معماری و طراحی داخلی دفاتر جوان شیراز | هفتم الی نهم خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

در میان کوچه باغهای شیراز

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

داستان ما

اگرچه در سالیان اخیر شاهد برپایی گالری‌هایی از آثار معماران ایرانی بوده‌ایم اما توجه ویژه به معماران یک شهر یا اقلیم، خصوصاً جوانان معمار ایده‌ای جدید محسوب می‌گردد. در شهریور 1399 برای نخستین بار، نمایشگاه «در میان جنگل و دریا» در شهر ساری به جوانان معمار شمال کشور پرداخت. نمایشگاه «در کوچه باغ‌های شیراز» وضعیت تکمیل شده‌ و توسعه یافته‌ی همان ایده برای استان فارس است. داستان کامل ما را در لینک زیر بخوانید

دانلود کنید!

شما می‌توانید رزومه‌‌ی معماران مدعو به نمایشگاه ، آثار ایشان ، گزارشهایی از چگونگی برپایی نمایشگاه را در کتاب رسمی رویداد مطالعه نمایید. این کتاب همچنین شامل مقدمه‌هایی از اساتید برتر کشور و مجریان ایده در تبیین اهمیت و چرایی موضوع است. این کتاب اگرچه به بهانه‌ی نمایشگاه حاضر تولید شده است لیکن نخستین منبع معتبر و علمی از نسل سوم معماران شیرازی است. کسانیکه با اثار اجرائی خود، بخشی از توانایی‌های علمی و فنی خود را به نمایش گذاشته‌اند. این کتاب هنوز منتشر نشده است اما می تواند از طریق لینک زیر یکی از مقالات آنرا مطالعه نمایید.


صحن چمن : نقش اتمسفر محیطی در ارتقای کیفی نمایشگاه «درکوچه باغهای شیراز»

برگزارکننده

http://pyramidgroup.co/

شرکت فنی مهندسی پیرامید

مهمانان ویژه

کورش حاجی زاده


معمار

سعید انصاریان


فعال محیط زیست

حسین آزادی


مجسمه ساز

مسعود کشمیری


نقاش

حامیان ویژه

گروه هتل های هما


www.homahotels.co

انجمن معماران شیراز


www.shirazaida.ir

رسانه معماری معاصر شیراز


contemporary_architecture_shz@

وبسایت جامعه معماران ایران


www.isoarch.ir

معماران مدعو

برای مطالعه رزومه و اثر هر معمار روی تصویر آن کلیک نمایید تا پروفایل او را مشاهده نمایید

اسفندیار عبدشاه

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%87/

محمدرضا فخرائی

https://fazayeno.ir/exhibitions/shiraz1400/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c/

محمد علی آبادی

https://fazayeno.ir/exhibitions/shiraz1400/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c/

علیرضا آقائی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d8%a6%db%8c/

طاهره اسلامی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/

احد امامی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c/

علی بازماندگان

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/

آزاده باقری

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c/

امیر بهشت آئین

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86/

سحر بهشت آئین

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b3%d8%ad%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86/

رزا تبادار

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1/

محمدرضا تعبدی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%af%db%8c/

محمد ترکش

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%b4/

ستاره توتونچی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86%da%86%db%8c/

عابد تومانی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/

رسول حسینی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c/

محمد دانشیار

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/

مهتاب حمزوی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%85%d8%b2%d9%88%db%8c/

مسعود دلپسند

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%84%d9%be%d8%b3%d9%86%d8%af/

مهسا دوانیان

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d9%87%d8%b3%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/

محمدمهدی ذاکرحقیقی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/

فرشید روزی طلب

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%81%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a8/

حسین رحمانی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/

منصور زارع

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9/

سامان زارع

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9/

رضا شبانکاره

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87/

سمیرا شفیعی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c/

علی صفویان

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/

فوژان فخرائی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%81%d9%88%da%98%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c/

شهرام فرجادیان

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86/

محمد فرجام

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85/

احسان فیروزمندان

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/

پوریا فرخی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c/

مرجان کریمی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c/

محمد گرمنجانی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c/

نفیسه گلستانی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%86%d9%81%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/

شبنم محمدی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b4%d8%a8%d9%86%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/

مریم گودرزی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%af%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b2%db%8c/

سهند مصلائی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b3%d9%87%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%a6%db%8c/

زهرا میرمطهری

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c/

امین میری

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c/

محمد وارسته

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%87/

امیرحسین نیکدل

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%af%d9%84/

مجتبی هوشنگیان شیرازی

https://fazayeno.ir/exhibitions/in-the-shiraz-garden-alleys/shiraz1400/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c/

کلیپ‌هایی از نمایشگاه

عکسهایی از نمایشگاه

مجری رویداد

پایگاه خبری فضای نو


www.fazayeno.ir