داستان من و حیات یک معمار: مصاحبه اختصاصی با حامد حسینی

https://www.aparat.com/v/t5CL9