استودیو دید

تأسیس 1392

توسط مسیح مستأجران و حکیم عمادی

استودیو دید با برخورداری از تحصیلات و مطالعات در زمینه معماری ، عکاسی و فیلمبرداری ،به شکلی تخصصی بر عکاسی و فیلم برداری از آثار معماری تمرکز دارد.تیم استودیو دید با صرف کردن وقت و دقت بالا در شناخت هر پروژه پیش از پروسه عکاسی و فیلم برداری و در حین آن،سعی میکند تا معماران را در بیان هر چه بهتر ویژگی ها و ارزش های معمارانه ی آثار خود یاری کند.

تماس با دید استودیو

02188329184

09129637057

09122243169

آثار بیشتر در

www.DEEDstudio.Com

اینستاگرام رسمی

DEEDstudio@

ارتباط بیشتر در

lnfo@deedstudio.com