پخش زنده از سالن 35 نمایشگاه صنعت ساختمان تهران


پخش زنده گفتگو با فینالیستهای گالری معماران جوان


تیزر اختتامیه دومین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان


بخش دوم مصاحبه اعضای گالری معماران جوان