کنداکتور برنامه‌های پخش زنده خالی است!

پخش زنده از سالن 35 نمایشگاه صنعت ساختمان تهران


https://www.aparat.com/v/X63rJ

پخش زنده گفتگو با فینالیستهای گالری معماران جوان


https://www.aparat.com/v/KRpJ7

تیزر اختتامیه دومین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان


https://www.aparat.com/v/fTsRv

بخش دوم مصاحبه اعضای گالری معماران جوان


https://www.aparat.com/v/T1Ojb