اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

مترجم: امید کاشمری


پروژه: House in Kyoto

طراح: 07Beach

خانه ای در کیوتو، خانه ای تماما ساخته شده با چوب است که دور یک حیاط مرکزی ساخته شده و ساکنان آن بدون اینکه حریم خصوصی شان نقض بشود میتوانند از نور طبیعی بیشترین استفاده را ببرند.

از آنجاییکه این خانه در یک منطقه مسکونی متراکم بنا شده و همسایگی زیادی دارد، حیاط آن به نحوی طراحی شده تا بهترین مسیر برای ورود نور خورشید ایجاد شده باشد و در عین حال حریم خصوصی ساکنان حفظ بشود.

اگر حیاط توسط یک دیوار صیقل داده شده محصور شده باشد فضای باقیمانده در اطراف آن بسیار تنگ به نظر خواهد رسید. برای ایجاد حس بزرگ بودن فضا و ارتباطی نزدیکتر با فضای سبز، محوطه اطراف حیاط از پلان خارج شده و درختی در اتاق کاشته شده است.

در نهایت طراحی این خانه کاملا چوبی به پایان رسید و یک طراحی دیواری شبیه جنگل به حمام اضافه شد.

این پروژه در دسته بندی طراحی داخلی خانه Dezeen Awards 2020 قرار دارد.