معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

ستاره توتونچی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

معمار و موسس دفتر فرایند معماری مجدد

دانش آموخته مهندسی معماری ۱۳۹۰

شروع فعالیت مستقل حرفه‌ای از ۱۳۹۲

رتبه نخست لیگ معماران ایران ۱۳۹۸

برگزیده دومین دوسالانه معماری ایران ۱۳۹۵

بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه