معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

رضا شبانکاره

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

معمار و مدیرساخت در دفتر فرایند معماری مجدد

دانش آموخته مهندسی معماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

دانش آموخته مدیریت پروژه و ساخت ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

شروع فعالیت مستقل حرفه‌ای ۱۳۹۲

مدرس بخش معماری دانشگاه حافظ شیراز

رتبه نخست لیگ معماران ایران ۱۳۹۸

برگزیده دومین دوسالانه معماری ایران ۱۳۹۵

بازگشت به صفحه اصلی نمایشگاه