معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

مهتاب حمزوی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

مهتاب حمزوی

دکتری معماری

از سال 1389 کار حرفه ای خود را شروع و در طول این مدت پروژه های متفاوتی به ویژه طراحی داخلی در حیطه های مسکونی، اداری، تجاری، پزشکی و غرفه های نمایشگاهی ارائه کرده است.

در طول این مدت به طرح هایی پرداخته شده که مهمترین دغدغه آنها ایجاد پویایی، تنوع، کیفیت فضایی بوده است. تا آنجا که با عدم پرداخت به آرایه ها و جنبه های زینتی و دقت در حذف عناصر معارض، منجر به خلق فضاهای مدرن و خوش آیند رفاه فیزیکی، روحی و روانی کاربران شود. از نظر این تیم، کارفرما جزئی از تیم طراحیست و تمام تلاش بر آنست که تا با بکارگیری ایده ها و خواسته های کارفرما و تبدیل و تلفیق آنها با استانداردهای روز دنیا، بنایی ماندگار و خلاق ایجاد شود.