معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

مسعود دلپسند

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

مسعود دلپسند در سال 1366شمسی در شیراز متولد شد .علاقه و استعداد او در معماری و شهرسازی موجب شد تا در 16 سالگی شروع به فعالیت در زمینه ی معماری کرد و در 20 سالگی در حوزه معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری شیراز شروع به فعالیت  نمود . همزمان در مهندسین مشاور جهان نمای شهر راز و نزد مهندس شهرام ایروانیان مشغول به فعالیت حرفه ای نمود .او در رشته ی معماری در آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز و کارشناسی شهر سازی در موسسه ی آموزش عالی آپادانا تحصیل کرد ، در سال 1386در مسابقات معماری دانشجویان ایران مورد تقدیر قرارگرفت. در سال 1386 موفق به تاسیس دفتر شخصی و فعالیت هایی در زمینه های  معماری ، شهرسازی و معماری صنعتی  نمود که موفق به انجام پروژه هایی برای اشخاص و ارگان های مختلف دولتی در ایران و خارج از ایران شد.