معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

علی صفویان

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

علی صفویان متولد  شیراز معمار,طراح داخلی و سازنده مبلمانهای خاص,فارغ التحصیل رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد دوران نوجوانی با ساخت شمع های دست ساز خاص وارد دنیای طراحی و ساخت شد .دوران دانشجویی نمایندگی انتشارات کتابهای معماری و هنری رو از اسپانیا به عهده گرفت با دیدن کتابهای روز دنیا و شوق نهادینه شده در وی تجربه ساخت انها رانیز کسب کرد. به عنوان مشاور طراحی و اجرا در کنار معمارن با تجربه تر که کارهای خاص را انجام میدادند اوهم دید و اموخت تا رفته رفته در زمینه طراحی و ساخت فعال شده و  قریب به 15 سال تجربه را میگذراند.

دیدگاه وی به حفظ محیط زیست و همچنین حفظ بنا ها و اثار ارزشمند گذشته ایران است.همین دیدگاه موجب شد تا موفق به طراحی و اجرای مرمت عمارت فیل شد .

پروژه عمارت فیل دمیدن روحی در کالبد فرسوده بنایی بود که در حال زوال بود.  از چالشهای پروژه نیز انطباق عملکرد روز با حفظ ماهیت اصلی بنا بوده است . در بخش اجرایی  استفاده از همان مصالح سابق در محل های قبلی خود و ایجاد کانال دفع نم جهت خروج بهتر رطوبت از فضاهای زیر زمین و اجرای جزییات خاص با توجه به نیاز فضایی بوده است.در بخش طراحی هدف اصلی شناخت بنا و اجرای طرحهایی هماهنگ با ریتم اصلی فضاها در فضاهای تغییر شکل یافته ویا از بین رفته بوده است .این بنا درسال 99 فینالیست جایزه ملی اجر شده و تصویر این اثر نیز پوستر اولین جایزه ملی مرمت شده است.