معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

سحر بهشت آئین

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

سحر بهشت آیین زاده شیراز، علاقه مند به هنر، شعر، ادبیات، نجوم، طبیعت و حال و هوایی نزدیک به خودِ شیراز، معماری را انتخاب کرد تا به گونه ای پاسخگوی چند جانبه خواسته هایش از آفرینش باشد.

کارشناسی اش را در دانشگاه آزاد شیراز گذراند و در همان سال طرح پایان نامه کارشناسی اش با موضوع مرکز آموزشی- تفریحی نجوم به عنوان طرح برگزیده در کتاب معماران معاصر شیراز چاپ شد. ترجیح اش بر این بود مدتی فعالیت حرفه ای داشته باشد و پس از آن کارشناسی ارشد اش را در دانشگاه تهران گذراند.

از سال 1390 همراه با همکاران خود شرکت افرندسازه را تاسیس کرد و به طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، ویلایی و تجاری پرداخت.

رویکرد او و برادر وی(امیر بهشت آئین) بر این است که “خلق هر فضا در ساختار تعریف شده ایی برای همان فضا صورت گیرد. با ایده ای منحصر به خودش و با حس و حالی متصور شده در بودِش آن فضا برای مخاطب. ارتباط فضا با مخاطب و نیز ارتباط مخاطب با فضا که هر دو تنگاتنگ و همگون با هم تعریف می شوند. این که تصور از بودِ ما در فضا به چه گون است و ماندگاری خاطره آن مکان به چه سان… احساسی به کمال متعادل، یادآوری خوشایند، بروز یک ادراک حسی و زنده کردن یک اشتیاق.”

کسب  رتبه نخست و تقدیر شده  در رویداد “جایزه ملی خانه ” از جمله دستاوردهایشان می باشد.