معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

سامان زارع

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

سامان زارع متولد 29 اردیبهشت 1367 و دانش آموخته مدرسه معماری CAAI
در سال 2018 دفتر خود به نام “ابن بوم” ( IN BOOM )را تاسیس کرد، که برخی از سوابق و جوایز این معمار به شرح زیر است:

– رتبه اول مسابقه ساختمان نظام مهندسی استان لرستان
– رتبه سوم مسابقه برج اقامتی میموزیا نمک آبرود
– رتبه سوم مسابقه باز زنده سازی باغ اردیبهشت شیراز ( مسابقه محدود )
– رتبه چهارم مسابقه مرکز آمادای تپه حاج عنایت همدان
– رتبه چهارم مسابقه سر در دانشگاه شیراز
– طرح تقدیر شده مسابقه مسجد و پلازا گلشهر کرج
– طرح تقدیر شده مسابقه احیای مرکز هنرهای تجربی ایروان ارمنستان
و مشاور معماری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید