معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

رضا شبانکاره

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

معمار و مدیرساخت در دفتر فرایند معماری مجدد

دانش آموخته مهندسی معماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

دانش آموخته مدیریت پروژه و ساخت ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

شروع فعالیت مستقل حرفه‌ای ۱۳۹۲

مدرس بخش معماری دانشگاه حافظ شیراز

رتبه نخست لیگ معماران ایران ۱۳۹۸

برگزیده دومین دوسالانه معماری ایران ۱۳۹۵