معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

امیرحسین نیکدل

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

متواد بهمن ماه 1367 دانش آموخته رشته معماری، معماری داخلی، MBA و DBA از دانشگاه تهران، موسس استودیو نیکدل، معمار، ایده پرداز و مشاور هویت دیداری
از سوابق ایشان میتوان به ریاست کانون معماران و شهرسازان جوان، دبیر جامعه مهندسان معماری داخلی ایران، مشاور فرماندار تهران و دبیر کارگروه اقتصاد، معماری و کارآفرینی مجمع مشورتی جوانان استان تهران و هم چنین مدیر ارشد طراحی و فروش شرکت محیط آرا اشاره نمود.

هم چنین ایشان دارنده سه گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت‌ها اختراعات و مالکیت صنعتی ایران  در حوزه های ریاضی، مدیریت و فناوری اطلاعات که کسب نشان سیمین سرآمد به عنوان بر‌ترین پژوهش حوزه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و لوح بر‌ترین نوآوری از طرف شهردار تهران در جشنواره مدیریت شهری و هم چنین مقام طرح منتخب و بر‌تر جشنواره جوان ایرانی فکر ایرانی در پی داشته است.