منتخبین ایران در حوزه‌ی انیمیشن (animation)

نغمه دهقانیان

احمد اقتصاد

داود آقازاده

هانیه قدیمی 1

هانیه قدیمی 2

محسن رودسرابی

مونا سعیدی