جایزه معماری داخلی سال ایران

Iran Interior Architecture Award of the Year

فراخوان نخستین دوره‌ی جایزه‌ی

معماری داخلی سال ایران

بهار 1401 ، تهران

حامیان رسمی رویداد

موضوع

پایگاه خبری فضای نو با همکاری دفتر معماری فضای فرا تهی با هدف نهادینه سازی فرهنگ و ارتقای دانش معماری داخلی در ایران ، نخستین دوره جایزه معماری داخلی سال ایران را برگزار می‌نمایند. این رویداد علمی و فرهنگی مستقل از دولت و با حمایت شرکتهای خصوصی تأمین کننده‌ی مصالح و مبلمان برگزار می‌گردد تا سرآغازی بر انسجام، اتحاد و اعتلای معماری داخلی ایران گردد.

گام نخست(entry): ورود به مسابقه از طریق آپلود مدارک پروژه طبق فرمت استاندارد بر روی سایت
گام دوم(confirmation): تایید اولیه پروژه جهت حضور در جایزه توسط دبیرخانه
گام سوم(visit): بازدید از پروژه توسط یکی از اعضای دبیرخانه + گزارشگر معتمد + یکی از داوران
گام چهارم(profile): نخستین مرحله داوری و‌ تعیین راه یافتگان به مرحله فینال توسط هیأت داوران
گام پنجم(peresentation): دعوت از معمار و دفاع از پروژه فینالیست در برابر هیأت ‌داوران
مرحله ششم(judge): در همان روز دفاعیه‌ها، داوری نهایی آثار فینالیست در هیات هفت نفره با حضور برگزارکننده(بدون حق رأی) و گزارشگران(بدون حق رای)

روش داوری

مزیتهای حضور در جایزه معماری داخلی سال ایران

بازدید از آثار توسط داوران


درک فضا ، شنیدن داستان آثار و لمس جزئیات برای ما مهم است

امکان ارسال دائمی آثار


دبیرخانه دائمی جایزه در تمام طول سال آماده دریافت آثار است

جشن اختتامیه فاخر و علمی


جشن اعلام نتایج شب گردهمائی و دوستی جامعه معماران داخلی ایران خواهد بود

پوشش رسانه‌ای قوی و حرفه‌ای


شبکه‌ای از بهترین و معتبرترین رسانههای معماری داخلی ایران حامی رویداد هستد

جزئیات حضور در جایزه معماری داخلی سال ایران

هیأت داوری و اجرائی جایزه معماری داخلی سال ایران

رئیس هیأت داوران

هیأت داوران (GRAND JURY)

نام داور

نام داور

نام داور

نام داور

نام داور

کارشناسان بازدید از آثار و گزارشگران معتمد

نام

نام

نام

نام

نام

محل برگزاری

محل برگزاری کارگاه‌ها


      محل برگزاری جشن


  

پوستر رویداد

دبیرخانه جایزه

دبیرخانه رسمی رویداد، پایگاه خبری فضای نو می باشد.

شماره موبایل مدیر مسئول: 09126222843 (علیرضا عظیمی)

شماره دفتر: 02122467416 (تماس در ایام غیرتعطیل و ساعات کاری)