کنفرانس معماری ومعماری داخلی غرب ایران

شهریور ۱۴۰۱  ،  تهران

در ساحت مطالعات معماری ایران عرصه های کشف نشده و غفلت‌های تاریخی فراوانی وجود دارد. یکی از این غفلت‌های تاریخی عدم پردازش معماری غرب ایران بوده است. ایران بزرگ و عزیز با تنوع فرهنگی – اقلیمی خویش آبستن تکنیک‌ها ، اندیشه‌ها و معماری‌های متنوعی بوده است. معماری غرب نیز منطقاً از تمامی این وجوه قابل بررسی است.

در نخستین رویدادی که به بهانه اندیشه و تفکر و #معماری_غرب_ایران تدارک دیده شده است معماران ارجمند #رضا_اسد_زاده ، #داوود_بروجنی #شبنم_خلیل_پور ، استاد #بیژن_شافعی ، #شورش_عابد ، #محمد_کانی_سواران و سید #جلیل_موسوی به مرور ایده‌ها و آرزوهای خود پیرامون معماری و #طراحی_داخلی_غرب_ایران خواهند پرداخت. حرفه‌مندانی که خود نه تنها فرزندان غرب ایران هستند ، که در این دیار تجارب حرفه‌ای متعددی نیز داشته و دارند. #رضا_حبیبی نیز بعنوان دبیر نشست ، مدیریت صحنه را برعهده خواهد داشت.

سخنرانان و دانلود ارائه های آنان

رضا حبیبی

بیژن شافعی

شورش عابد

سید جلیل موسوی

رضا اسدزاده

شبنم خلیل پور

محمد کانی سواران

داوود بروجنی