راهبردهای پیشگیری و حفاظت از حریق در بنا و بافت های فرهنگی – تاریخی

نویسنده: محمود قدیری، علی طهرانچی ناشر: جهاد دانشگاهی قزوین تاریخ [...]

۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۰۶:۴۷:۲۳ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۲۴|

سیستمهای اطفای گازی در بنا و مجموعه های فرهنگی – تاریخی

نویسنده: اشکان نیکبخت سیستم های اطفای حریق اتوماتیک، یکی از [...]

۱۳۹۹/۵/۱۸ ،۱۸:۱۴:۳۲ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۸|

راهکارهای پیشگیری در برابر آتش سوزی در سازه های چوبی

نویسندگان نعمت رضائی / علی طهرانچی ساختمان های تاریخی [...]

۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۰۹:۲۰:۵۴ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۸|

بررسی راهکارهای اطفای حریق در تئاتر شهر با حضور مدیران ارشد سازمان آتش نشانی

تعدادی از مدیران ارشد سازمان آتش نشانی و خدمات [...]

۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۰۹:۲۱:۰۵ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۸|
Go to Top