تنها رسانه آنلاین معماری دارای شماره رسمی شاپا : 3437-2717

راهبردهای پیشگیری و حفاظت از حریق در بنا و بافت های فرهنگی – تاریخی

نویسنده: محمود قدیری، علی طهرانچی ناشر: جهاد دانشگاهی قزوین تاریخ [بیشتر]

۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۰۶:۴۷:۲۳ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۲۴|

سیستمهای اطفای گازی در بنا و مجموعه های فرهنگی – تاریخی

نویسنده: اشکان نیکبخت سیستم های اطفای حریق اتوماتیک، یکی از [بیشتر]

۱۳۹۹/۵/۱۸ ،۱۸:۱۴:۳۲ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۸|

راهکارهای پیشگیری در برابر آتش سوزی در سازه های چوبی

نویسندگان نعمت رضائی / علی طهرانچی ساختمان های تاریخی [بیشتر]

۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۰۹:۲۰:۵۴ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۸|

بررسی راهکارهای اطفای حریق در تئاتر شهر با حضور مدیران ارشد سازمان آتش نشانی

تعدادی از مدیران ارشد سازمان آتش نشانی و خدمات [بیشتر]

۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۰۹:۲۱:۰۵ +۰۰:۰۰۱۳۹۹/۰۵/۱۸|
Go to Top