تنها رسانه آنلاین معماری دارای شماره رسمی شاپا : 3437-2717

طراحی داخلی برج مسکونی ایرانسل اثر علیرضا کریمی کلور

اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی [بیشتر]

۱۴۰۰/۷/۲۸ ،۱۹:۵۰:۳۰ +۰۰:۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۸|

طراحی معمار ایرانی: رتبه نخست مسابقه طراحی مدرسه تفکر برای کانادا

این پروژه بصورت اختصاصی در پایگاه خبری فضای نو [بیشتر]

۱۴۰۰/۶/۱۳ ،۰۴:۵۷:۵۶ +۰۰:۰۰۱۴۰۰/۰۶/۰۳|
Go to Top