اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مدرسه ابتدائی جدگال اثر آرش علی آبادی ، بازسازی کارخانه آرگو اثر احمدرضا شریگر و خانه آبان اثر محمد عرب و مینا معین الدینی بعنوان لیست کوتاه جایزه آقاخان 2022 معرفی شدند. ایران با 3 پروژه ، پررنگ ترین حضور را در بین کشورهای حاضر در این لیست دارد. عکاسی از این سه پروژه به استودیو دید در ایران واگذار شده است.