اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی

متن ذیل توسط برگزارکننده برای انتشار در فضای نو ارسال شده است.


فستیوال ملی معماران و کارفرمایان هر ساله به عنوان یک سازمان مستقل بدون وابستگی به گروه‌ها یا احزاب سیاسی در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران صدای جمعی معماران برای آینده‌ای بهتر درکنار پیشکسوتان، اساتید و فرهیختگان متعهد به حرفه معماری و ارزش های والای آن است.

فستیوال ملی معماران و کارفرمایان در راستای بهبود کیفیت زندگی ایران و حفاظت از سلامت فعالیت می نماید، امروز جامعه طراحی و معماری با چالش‌های بی سابقه‌ای مانند اثرات محیطی، تغییر در جوامع و زیر ساخت‌های حیاتی روبه‌و است ما به تفکر جمعی و تصمیم‌گیری در کنار سیاست گذاران این حوزه نیاز داریم تا برای آینده پایدار به صورت هدفمند تلاش کنیم. طراحان و معماران عامل تغییر هستند تا این حق را به واقعیت تبدیل کنند فستیوال ملی معماران و کارفرمایان برای تحقق حقوق بشر، احترام جهانی، کرامت انسانی و رفتار بی‌طرافانه همه اشخاص در زمینه اشتغال و حقوق مدنی و تجاری بدون در نظر گرفتن نژاد جنسیت و توانایی فیزیکی ایستاده‌ است، تعهد ما سیاست‌هایی است که اتخاذ می‌کنیم و ثابت کردیم با توان جمعی یکدیگر می توانیم در راستای حفظ حقوق مشروع و قانونی خود گام برداریم .


اهداف فستیوال ملی معماران و کارفرمایان

  1. ثبت و صیانت از حقوق و آثار معماری
  2. نمایش توانمندی جامعه ایران در اذعان بین المللی
  3. توسعه تعامل و ارتباط تجاری معماران و سـازندگان
  4. حمایت و تقویت بنـگاه‌های تجاری و شرکت‌های تولیدی
  5. ارتقای مهارت کسب و کار در راستای درآمدزایی معماران
  6. حضور انجمن‌ها، پیمانکاران و کارفرمایان حوزه ساختمان کشور
  7. تبیین راه‌های همکاری موسسات و نهادهای دولتـی و خصـوصی