اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


صفحه منتسب به کانون معماران مشهد، گزارش اولیه داوری و اسامی برندگان مسابقه خردسرای فردوسی مشهد را منتشر نموده است. متن این گزارش به شرح ذیل است:

‎به نام خداوند جان و خرد

‎خداوند را سپاس می‌گوییم که با راهنماییِ آموزگاران و همکاریِ معمارانِ ارجمندِ ایران‌زمین، مسابقۀ معماریِ طراحیِ ساختمانِ خردسرایِ فردوسی، با ضابطه‌مندی و استواری به انجام رسید.

‎داوریِ آثارِ مسابقه طیِ یک هفته از چهاردهم تا بیست و یکم اسفندماه ۱۳۹۹ در سه گام انجام شد. سپس در روز آدینه بیست و دوم اسفندماه ۱۳۹۹، با گردهم‌آییِ داوران، سی و دو اثرِ راه‌یافته به مرحلۀ داوریِ حضوریِ گروهی،‌ در هشت ساعتِ متوالی، با گفت‌وگو و بررسیِ دقیق و چندباره، داوری شد.

‎در پایانِ نشستِ داوری، بیانیۀ داوران نگاشته شد و ریٔیسِ گروهِ داوران، آقای دکتر داریوش بوربور، متن را خواندند.

‎اینک با انتشارِ متنِ بیانیه به صورتِ نگارشی و تصویری،‌ رتبه‌هایِ برتر و همچنین آثاری که به سبب ارزش‌هایِ ویژۀ معماری قابلِ تقدیر شناخته شدند،‌ معرفی می‌شوند:

‎▫️ رتبۀ اول: لیلا گلباغی

‎▫️ رتبۀ دوم: علی بیدرام

‎▫️ رتبۀ سوم مشترک: فرناز سیدحسین خانی/ نیما مکاری

‎آثار قابل تقدیر:

رویا اصحابی / جعفر اعرابی / فرهاد باقرزاده / جعفر بزاز / سعید پرتوی / داراب دیبا / محمد رضوان / صایٔب علی‌محمدی / علی مرادی

‎سفارش‌دهنده: مؤسسۀ خردسرای فردوسی

‎برگزار کننده: کانون هم‌اندیشی معماری مشهد

‎مدیر مسابقه: محمدباقر طباطبایی

‎بیست و پنجم اسفندماه ۱۳۹۹


متن کامل گزارش مدیر مسابقه:

بنام خداوند جان و خرد
باران مهر بر جان معماران ایران زمین ببارد که فراخوان مسابقه معماری ساختمان خردسرای فردوسی را پاسخ گفتند و با تمام توش و توان در آن شرکت کردند. بیشتر از هزار و دویست نفر در مسابقه نام نوشتند، و در مهلت تعیین شده، بیشتر از یکصد و پنجاه اثر بارگذاری شد.
با توجه به راهنمای مسابقه، مدیر مسابقه ارزیابی کمّی و شکلی آثار رسیده و تشخیص آثار قابل داوری را انجام داد، و شمار یکصد و سی و سه اثر، به فرایند داوری وارد شد. داوری در سه گام بصورت مجازی انجام گرفت:
در نخستین گام، از هریک از داوران گرامی خواسته شد آثاری را که فاقد ارزش های کیفی پایه می دانند، از فرایند حذف کنند. آنچه بطور مشترک با نظر پنج یا چهار داور حذف شده بود، از ادامه فرایند کنار گذاشته شد.
در دومین گام، از داوران محترم خواسته شد با توجه به آثار باقی مانده، چنانچه اثری را قابل ارزیابی مجدد می دانند، از میان حذف شده ها به فرایند داوری بازگردانند. در این گام، گفتگوها و مشورت های فراوان صورت گرفت و نظر به اشتراک نظر داوران، تعداد شش اثر به فرایند داوری بازگردانده و بنابراین سی و چهار اثر به گام سوم وارد شد.
در سومین گام، از داوران محترم خواسته شد از میان سی و چهار اثر، پنج اثر را بعنوان برتر و پنج اثر را بعنوان ذخیره معرفی کنند. اشتراک نظر داوران، منجر به تعیین بیست و شش اثر، گردید که توسط یک یا چند داور در میان آثار برتر یا آثار ذخیره،‌ نشانه گذاری شده بود.
پس از سه گام بالا که با مشورت گیری از داوران محترم و اشتراک نظر ایشان و با راهنمایی های ویژه آقای دکتر داریوش بوربور رئیس محترم هیأت داوران برداشته شد،‌ داوری حضوری گروهی در روز آدینه بیست و دوم اسفندماه، در تهران (در محل نمایشگاه شرکت پادایران)‌ برگزار گردید. گزارش تصویری آن توسط برگزارکننده مسابقه، کانون هم اندیشی معماری مشهد، منتشر خواهد شد.
در جلسه حضوری گروهی داوری،‌ ابتدا از هریک از داوران گرامی خواسته شد چنانچه درباره فرایند اجرا شده تا آن زمان، دیدگاهی اصلاحی دارند که منجر به بازگرداندن اثری به داوری حضوری یا حذف اثری دیگر بشود، بیان کنند. استدلال های داوران در این موضوع،؛ منجر به ورود سی و دو اثر به فرایند داوری حضوری گردید. سپس گفتگو و مباحثات و مشاهده و ارزیابی چندباره آثار و نمره دهی و رتبه بندی آنها آغاز شد. رتبه های یکم و دوم و رتبه مشترک سوم،‌با اتفاق نظر داوران، پس از حدود هشت ساعت بررسی مداوم، تعیین و بیانیه صادر شد. همچنین داوران محترم، تعداد ده اثرر ا به سبب دیدگاه یا ارزش ویژه معماری، قابل تقدیر شناختند. بیانیه داوری توسط برگزار کننده مسابقه، منتشر شده است.
بنابراین گروه بندی آثار مسابقه به این ترتیب بوده است:
اول/ رتبه های اول تا سوم، که جوایز را دریافت خواهند کرد. (چهار نفر)
دوم/ آثار تقدیر شده، که لوح تقدیر دریافت خواهند کرد. (ده نفر)
سوم/ آثار راه یافته با مرحله داوری گروهی، که نقشه ها و نام همکاران ایشان دریافت شده، و گواهی حضور و تشکر از حضور در مسابقه را دریافت خواهند کرد.
چهارم/ سایر آثار
مدیر مسابقه معماری خردسرای فردوسی، به تمامی شرکت کنندگان محترم اطمینان می دهد که در تمامی فرایند مسابقه و داوری آثار، هیچگونه اعمال نظری از جانب برگزار کننده یا سفارش دهنده محترم صورت نگرفته، و داوران نیز تنها بر اساس ارزش های معماری، معیارهای راهنمای مسابقه و کیفیت اثار،‌ داوری کرده اند.
پیداست که هر معماری والاترین تلاش خود را برای اثر خود انجام می دهد و بنابراین تمامی آثار دارای ارزش است. اما مسابقه معماری تنها یک برنده و شماری اندک آثار برتر و تقدیر شده دارد. در مسابقه معماری خردسرای فردوسی، همه معماران ارجمندی که فراخوان را پاسخ گفتند، شایسته تقدیرند.
مدیر مسابقه/ محمدباقر طباطبایی
بیست و پنجم اسفندماه نود و نه