اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کتاب طراحی شهری در مناطق زلزله زده به قلم سید حسین بحرینی و آمنه بختیار توسط انتشارات بین المللی اشپرینگر به چاپ رسید.

این کتاب یک سیستم یکپارچه را ، در قالب دستورالعمل ها وراهکارهای عملی برای طراحی در مناطق زلزله خیز بیان می‌کند.راهنمای طراحی، اصول ، روش ها و فرایند در این پژوهش بر اساس تحقیقات گسترده و جامعی در نمونه های تئوری و عملی به دست امده است.و در هر بخش از کتاب ، برای روشن تر شدن مفاهیم ومطالب عنوان شده، نقشه ها،طرح ها و اسکیس هایی در سطوح کلان و خرد ترسیم شده است.
برای اولین بار است که کتابی جامع در زمینه ی طراحی شهری در مناطق زلزله خیز با توجه به نیازهای گروه های مختلفی از جمله مقامات دولتی، برنامه ریزان، اقتصاددانان، معماران، مهندسان و محققان با هدف برنامه ریزی برای مقابله با خطر زلزله ، کاهش خطرات ، روش شناسی و اجرای عملی این راهکارها منتشر شود. انتظار می رود دستورالعمل های ارائه شده برای همه کشورهای در مناطق زلزله خیز، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بسیار مفید باشد.

طراحی شهری در مناطق زلزله خیز
‎ناشر: Springer International
‎شابک: 9783031083204
‎تعداد صفحات: 290