اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پان ته آ سیروس
متولد١٣۵٣ ،تهران ،ایران
تحصیلات لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه هنر و معماری آزاد اسلامی تهران

نمایشگاههای انفرادی

گالری فرهنگسرای نیاوران (آبرنگ)
گالری پاسارگاد(آبرنگ)
گالری شیرین (آبرنگ)
گالری شیرین (اکرلیک)
گالری جرجانی(اکرلیک)
گالری ٢۶(اکرلیک)

نمایشگاههای گروهی

اکسپو تهران
گالری گلستان ١٠٠ اثر از ١٠٠ هنرمند
گالری مژده
گالری والی
گالری باران
موزه امام علی