اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراح و معمار: مهندس پیمان شهسواری
مجری: مهندس یاسر شیرمحمدی ، مهندس محمد میر طاهری
مشاور: مهندس سعید آرانی قهرودی
عکاس : محمد حسن اتفاق