نمایشگاه نقاشی خط دکتر ابراهیم الفت از هفتم تا بیست و دوم مهر در گالری سرزمین هنر برقرار است. آثار این نمایشگاه در واقع تابلوهایی سفید هستند مگر انکه نور به آنها تابانده شود. در صورت تابش نور، تابلوهای سفید نقش و نگار نقاشی خط به خود گرفته و روشن می شوند. اغلب حروف و کلمات بکار رفته بر روی اثار کلمه عشق است. در ویدئویی که از این نمایشگاه منتشر شده است ابراهیم الفت پیرامون مانیفست خود از این اثار بیشتر توضیح میدهد.

ویدئوی دوم نیز به شرح ذیل است: