اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


در طول پنج گذشته، کپنهاگ میزبان بزرگترین گردهمایی در حوزه معماری پایدار بود که با همراهی بیش از ۶۰۰۰ شرکت کننده از ۱۳۵ کشور شکل گرفت. امسال کنگره جهانی معماران (UIA 2023) بر موضوع “آینده های پایدار – هیچ کس را پشت سر نگذارید(Sustainable Futures – Leave No One Behind.” متمرکز شد. در پایان این کنگره ، “درس های کپنهاگ” که شامل ده اصل برای تسهیل پیشرفت سریع و تحول آفرین در زمینه ساخت و ساز پایدار است، رونمایی شد.

  1. وقار و کرامت مردم در معماری یک اصل اساسی است. هیچ زیبایی‌ای نباید به هیچ بهانه ای حذف یا سانسور شود.
  2. زمانی که محیط ساخته شده را می سازیم، برنامه ریزی می کنیم و توسعه می دهیم. در همین لحظه باید افرادی را که در معرض خطر جا ماندن هستند را نیز در نظر داشت.
  3. سازه های ساخته شده موجود همیشه باید ابتدا مورد استفاده مجدد قرار گیرند.
  4. هیچ توسعه جدیدی نباید مزارع سبز را از بین ببرد.
  5. اکوسیستم های طبیعی و تولید مواد غذایی باید بدون توجه به بافت ساخته شده پایدار باشند.
  6. در صورت امکان، استفاده از مواد معدنی بکر در ساخت و ساز انجام نشود.
  7. هیچ زباله ای نباید در ساخت و ساز تولید شود یا به جا بماند.
  8. هنگام تامین مواد برای ساخت و ساز، مواد محلی و تجدیدپذیر در اولویت قرار می گیرند.
  9. در هر چیزی که می سازیم، جذب کربن باید بیشتر از ردپای کربن باشد.
  10. هنگام توسعه، برنامه ریزی و ساخت محیط ساخته شده، هر فعالیتی باید تأثیر مثبتی بر اکوسیستم های آب و تامین آب پاک داشته باشد.