اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


با فراگیری ویروس کرونا و اعمال قوانین قرنطینه خانگی مردم توسط دولتها، مردم به بالکنهای آپارتمانهای خود پناه بردند. این واقعه باعث درک بیشتر اهمیت بالکن و فضاهای نیمه باز در طراحی خانه ها شد. در این مطلب ده پروژه معماری که در آنها به بالکن نگاه ویژه ای شده است نگاهی انداخته ایم:

       

Ragnitzstrasse 36, Austria, by Love Architecture and Urbanism

White Clouds, France, by Poggi + More

Västra Kajen, Sweden, by Tham & Videgård Arkitekter

L’Arbre Blanc, France, by Sou Fujimoto

۹۵ Peckham Road, UK, by Peter Barber Architects

Rodin 33, Mexico, by Carlos Marin

Grand Parc Bordeaux, France, by Frédéric Druot Architecture, Lacaton & Vassal Architectes and Christophe Hutin Architecture

Terrassenhaus Berlin, Germany, by Brandlhuber+ Emde, Burlon and Muck Petzet Architekten

Garden Tower, Switzerland, by Buchner Bründler Architekten

Independence Library and Apartments, USA, by John Ronan Architects