اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


یکی از ترندهای طراحی در ۲۰۲۰ حمامهای تاریک و سیاه و تیره هست. این حمامها نوعی فضای خلسه با روحیات بودایی و ذن تولدی می کنند که برای انسان شاوغ معاصر بسیار مفید خواهد بود در این مطلب تصویر ۱۰ حمام برتر به لحاظ انتخاب مصالح و رنگ بندی ارائه شده است تا الهامبخش طراحان و معماران باشد.