اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


به گزارش روابط عمومی دبیرخانه سمپوزیوم بین‌المللی آرمان شهر کودکان نخستین نشست تخصصی شورای عالی سیاست گذاری با حضور محمدمهدی مظاهری دبیر کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد و اکثریت اعضاء این شورا متشکل از متولیان و مسئولین شهر دوستدار در کشور، سیاست گزاران و کارشناسان حقوق کودک در شهر، نهادهای آکادمیک و علمی، انجمن‌های مردم‌نهاد و صنفی، مدیران ارشد حوزه سلامت خانواده و سایر مراجع ذی‌صلاح مورخ ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ در ساختمان بنیاد ایرانشناسی کشور حوزه ریاست برگزار شد.

در ابتدای این هم‌اندیشی شیدا مهنام عضو شورای سیاست‌گذاری رویداد به بیان اهمیت سلامت اجتماعی کودکان و نقش کودک در شهر پرداخت در همچنین ریاست سمپوزیوم و فصلنامه تخصصی آرمان شهر کودکان سیدکاظم سیدمراد با ارائه گزارش عملکرد ۱۰ ساله مرکز مطالعاتی و پژوهشی آرمان شهر کودکان اهمیت ابعاد مختلف سمپوزیوم را خاطرنشان کرد، در ادامه سایر افراد حاضر در جلسه به بررسی، تعامل و تبادل نظر در خصوص برگزاری سمپوزیوم بین‌المللی آرمان شهر کودکان مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ پرداختند.
بررسی و اهمیت مسائل تخصصی کودکان مطابق با استانداردهای جهانی در کمیته‌ها و کارگروه‌های‌ رویداد، بررسی خطرات، آسیب‌ها و بیان راه‌حل های اجرایی در کشور با نگاه جامعه‌شناسی و روانشناسی کودکان، اهمیت و نقش تأثیر گذار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تبیین رسالت‌‌ نهادهای علمی و آکادمیک، انجمن‌های متخصص و مرتبط در سطح جامعه و‌ مسئولین این حوزه، حمایت و تعامل همه‌جانبه نهادهای مرجع کشور در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان دبیر کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران سمپوزیوم آرمان شهر کودکان را اولین رویداد تخصصی، علمی، فرهنگی، مهم، تأثیرگذار و انقلابی در‌ زمینه تبیین جایگاه کودک مطابق با استانداردهای جهانی در کشور دانست و خواستار حمایت بی‌شائبه مراجع و نهادهای دولتی و بخش خصوصی از این رویداد فراگیر با هدف مسئولیت اجتماعی شد.

لیست اعضای شورای عالی سیاست گذاری سمپوزیوم بین‌المللی آرمان شهر کودکان به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل است:

شارلی انویه تکیه / عضوکمیسیون عمران
مجلس شورای اسلامی و ناظر شورای عالی معماری و شهر سازی ایران
مصطفی بهزادفر / ریاست دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
عسکر جلالیان / مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک
محمدجواد حق شناس / ریاست کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران
مهدی خاک زند / معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فریده روشن / رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان
رحیم ساکی/ ریاست مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور
سیدکاظم سیدمراد / ریاست انجمن صنفی معماری تهران ، دبیر و مدیر مسئول نشریه آرمان شهر کودکان
مجتبی صدریا / فیلسوف اجتماعی و متخصص روابط بین‌الملل ایران
آرا شاوردیان / دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایران
محمود عباسی / معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری کشور
کارلین عیشونژادیان/ عضو هیت امناء انجمن مفاخر معماری ایران
الهام فخاری / نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران
آرین قاسمی / دبیر انجمن علمی حقوق کودک ایران
علیرضا قهاری / ریاست انجمن مفاخر معماری ایران
محمود گلابچی / ریاست موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
محمد مهدی مظاهری / دبیر کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
شیدا مهنام / مشاور, معاونت اداری و مالی بنیاد ایران شناسی
یونس نوربخش / ریاست کرسی سلامت اجتماعی یونسکو