اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


گزارش تصویری از نشست پلازاهای شهری در #معماری_معاصر_ایران با حضور دکتر #وحید_قبادیان
به پیشنهاد و حمایت شرکت #آرمیتاژ.
این برنامه شامل بازدید از برج اداری #آرمیتاژگلشن و گفتگو با معمار پروژه ، #شهرام_حدادی ، بازدید از برج ، بازدید از سایت پلازا و سخنرانی در #هتل_پارس همزمان با رویداد #بنای _برتر بود.