اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


گزارش تصویری از غرفه خانه هزار نقش نوین در نمایشگاه صنعت ساختمان
یکی از محصولات این شرکت در نمایشگاه ، سیستم هوشمندسازی کاملاً ایرانی اَوِس (AWES) بود. اگرچه این شرکت نمایندگی محصولات دیگر را در نیز دارد و می‌کوشد به یک مرکز تهیه متریالها و سیستمهای ساختمانی تبدیل گردد.