اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


گزارش تصویری از غرفه شرکت ماندگار رنگین پروفیل کویر در نمایشگاه صنعت ساختمان

کویر در این نمایشگاه با ده محصول جدید وارد شد که مهمترین آنها پنجره‌های لیفت شونده ، بدون پاخور و دارای گاتر مخصوص بود. این دربها همچنین دارای پرده‌های برقی‌ای می‌باشند که آنها نیز بدون پاخور هستند..