اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


ورکشاپ تخصصی آشپزخانه در زمستان 402 و بهار 1403 با همکاری تیم پروانه صابری در شوروم انزو برگزار شد

در این ورکشاپ ها بیش از 40 نفر شرکت کننده از اغلب از شهرهای دیگری غیر از تهران ، شرکت کردند
هدف از این ورکشاپ ها
 آشنایی با سبکهای به روز آشپزخانه در ایران و در دنیا ، شناخت متریال های جدید ُ پر طرفدار و پرداختن به جزئیات طراحی آشپزخانه و همچنین نحوه ی شناخت و آنالیز کارفرما به جهت طراحی کاربردی تر و درست تر و دقیق تر است