اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


گزارش تصویری از استقبال بی نظیر سفیران و نمایندگان کشورهای روسیه، سوییس، ایتالیا، یونان و بلژیک از نمایشگاه “زبان پنهان روح” به میزبانی دو هنرمند جوان، دکتر احسان رونق و مهندس یاسمین زندیه در گالری سرزمین هنر.