کنفرانس معماری ومعماری داخلی غرب ایران

شهریور 1401  ،  تهران

در ساحت مطالعات معماری ایران عرصه های کشف نشده و غفلت‌های تاریخی فراوانی وجود دارد. یکی از این غفلت‌های تاریخی عدم پردازش معماری غرب ایران بوده است. ایران بزرگ و عزیز با تنوع فرهنگی – اقلیمی خویش آبستن تکنیک‌ها ، اندیشه‌ها و معماری‌های متنوعی بوده است. معماری غرب نیز منطقاً از تمامی این وجوه قابل بررسی است.

در نخستین رویدادی که به بهانه اندیشه و تفکر و #معماری_غرب_ایران تدارک دیده شده است معماران ارجمند #رضا_اسد_زاده ، #داوود_بروجنی #شبنم_خلیل_پور ، استاد #بیژن_شافعی ، #شورش_عابد ، #محمد_کانی_سواران و سید #جلیل_موسوی به مرور ایده‌ها و آرزوهای خود پیرامون معماری و #طراحی_داخلی_غرب_ایران خواهند پرداخت. حرفه‌مندانی که خود نه تنها فرزندان غرب ایران هستند ، که در این دیار تجارب حرفه‌ای متعددی نیز داشته و دارند. #رضا_حبیبی نیز بعنوان دبیر نشست ، مدیریت صحنه را برعهده خواهد داشت.

سخنرانان و دانلود ارائه های آنان

رضا حبیبی

دبیر جلسه

بیژن شافعی

دانلود ارائه

شورش عابد

دانلود ارائه

سید جلیل موسوی

دانلود ارائه

رضا اسدزاده

دانلود ارائه

شبنم خلیل پور

دانلود ارائه

محمد کانی سواران

دانلود ارائه

داوود بروجنی

دانلود ارائه
بازگشت به صفحه نخست پایگاه خبری فضای نو