اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه کلینیک دندان پزشکی واقع در#خاکشناسی شیراز
Dental clinic

Design by: @bahador_pourfazeli

@dr.g.badr

Location:Shiraz,Iran
Size:60m2
Year:1402
Photographer:@pouria_rezaeivand

Lighting:@rona.lighting.shiraz

Clinent by:@dr_mohammadtalebi

کلینیک دندان پزشکی دکتر طالبی

موقعیت پروژه:خاکشناسی،شیراز

طراح و مجری:بهادر پورفاضلی،گلایول بدر

کارفرما:آقای طالبی

عکاس پروژه:آقای پوریا رضایی وند

راههای ارتباطی و مشاوره خدمات طراحی داخلی

MOBILE:+989175311612
+989173173696