اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دفتر آلا دیزاین به مدیریت علی لواسانی بصورت همزمان در ۵ دسته از مسابقه Edwik Architecture Excellence Awards موفق به کسب رتبه گردیده است. نتایج  مسابقات Edwik Architecture Excellence Awards در دسته های معماری، فضای سبز، طراحی شهری، طراحی محصول و طراحی داخلی به شرح ذیل است:
۱_ پروژه فرهنگسرای پارسی رتبه اول در دسته کاربری های فرهنگی
۲_ پروژه خانه درون به بیرون رتبه دوم در دسته کاربری خانه های زیر ۵ طبقه
۳_ پروژه پارک باغشهر رتبه دوم در دسته کاربری فضای سبز
۴_ پروژه دهکده کوچک جدید بیهار رتبه دوم در دسته کاربری های ترکیبی
۵_ پروژه برج معلق رتبه سوم در دسته کاربری های ترکیبی
بنابراین ۵ پروژه از دفتر معماری آلادیزاین  در این مسابقه به رتبه های اول، دوم و سوم دست یافته است.