اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دفتر معماری شباهنگ
نام پروژه: کاژه لانژ
موقعیت پروژه: ایران _ قم
ایده پروژه :
کاژه، فضایی برای رهایی، تجربه ای از جنس آرامش در دوری از ازدحام.
پروژه در دو فاز کلی طراحی شد، فاز اول برنامه پروژه بر اساس تغییر کاربری یک ملک مسکونی به تجاری طراحی شد، در این بخش رویکرد اصلی ایجاد فضاهای فلت – یکدست در طبقات و پلکانی جذاب برای دسترسی طبقات بود.
فاز دوم: تعریف کاربری فضایی بیش از کافه – رستوران بود.
کاژه لانژ، تعریف ما ایجاد فضایی متفاوت بود تا بستری باشد که قمی ها را به بیرون از شهر سوق ندهد. عناصر داخلی فضا در تضاد با شهری کویری طراحی شد، برهم نشینی قطعات درهم تنیده ورق آهن که از ترکیبشان لوستری به عنوان عنصر دعوت کننده فضا طراحی شد، عنصری نیم درخشان، نیم تاریک که رمزآلودگی ورودی و حس کشف فضای نو را در خود دارد. سناریوی دیزاین، نیاز به کاراکتری جذاب داشت تا در کاژه آشیانه کند و با حضورش مخاطب را شگفت زده کند، از طراحی جزئیات، طراحی فلامینگویی بود که در فضاهای مختلف حضور پیدا کرده، تا جذابیت را افزون کند.
در نهایت کاژه لانژ تلاشی در راستای ایجاد فضاهایی متفاوت و در عین حال هم سان همانند اعضای یک خانواده بود تا طبقات در عین پیوستگی، کیفیتی متفاوت داشته باشند.

:دفتر معماری شباهنگ@shabahang_office
Principle Architects: @elahe.musavii @soroosh.roghanian
Design Team: @rezakh9 @kimiyamahyari @mehran_alinezhad @nadiakazemiii
Project Supervisor: @paymanafrashteh
Construction Team:Moslem Jabery,@ehsan.alimi
Visual identity: @shimin.m @sabtitude
Cg Artist : @hosein.ansari.cg
Photographer: @khatereheshqi
Videographer: @tehzeb.ph @mohihb
Special thanks :
Furniture:@palisandergroup
Plant Design: @giallery.ir
Flooring: @tarang.iran
Sculptor: valivand
_
Client: @mehdi.lesani1360
Area: 1078 m²
Date: 2024
Status: built