اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نام پروژه: باغچه شماره دو

طراح: فرزانه رحیم پور

کاربری: مسکونی

مکان: قم، روستای میم

مساحت زمین:1400 متر مربع

سطح اشغال:350 متر مربع

مبانی نظری پروژه:

طراحی”باغچه شماره دو” در حقیقت به تولید فضاهایی منجر شده، که بتواند میزبان دورهمی های خانوادگی و دوستانه باشد، به گونه ای که دور از ازدحام و ساختار مقشوش شهری و صد البته فقدان تسهیلات تفریحی و تعاملی با طبیعت، فارغ از حوادث تلخ و ناخوشایند این روزها، خاطراتی زیبا برای کاربران خود بسازد. داستان اصلی برگرفته از کاربران فضا و نیازهای آنهاست.

به طور کلی طراحی و جانمایی فضاها در طرح پیش رو به گونه ایست که با دو بخش کلی روبرو هستیم، بخشی که تامین کننده فضاهای جمعی و مختص دورهمی های خانوادگی و دوستانه است و بخش دیگر در جبهه مقابل، مختص فضاهای  خصوصی از جمله: فضاهای خواب، استراحت و مطالعه می باشد. همچنین همانگونه که در طرح شاهدیم، سعی شده از فضاهای نیمه باز و تامین نیاز تعامل با طبیعت، نیز غافل نمانیم. برای فضاهای باز و نیمه باز علاوه بر سایه اندازی و مسائل اقلیمی، دسترسی به فضای آشپزخانه نیز درنظر گرفته شده است. همچنین در ضلع غربی فضایی مختص باغبانی و پرورش گیاهان در شرایط خاص گلخانه ای در نظر گرفته شده تا نه فقط سرگرمی روزهای تعطیل پدربزرگ خانواده و نوه هایش فراهم شود، بلکه به لحاظ اقلیمی نیز پاسخگویی به آسایش حرارتی و بصری ساکنین در این ضلع باشد.