مجموعه‌ی کاما دیزاین در سال 95 توسط بهنام ممشتی و کیانا کاویانی زوج معمار فعالیت حرفه‌ای خود را در شهر گرگان آغاز نمود. تعاریف زیادی از معماری در دنیای امروز وجود دارد و خروجی آن‌ها به شکل‌های متفاوتی در اطراف ما دیده می‌شود. کاما دیزاین در تلاش است راهی نو در مسیر بی‌انتهای معماری بگشاید و تاثیری هرچند اندک بر جنبه‌های فیزیکی بیرون و عاطفی درون بگذارد.