اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


.

کافه پسین

تابستان ۱۴۰۱

مکان: فارس، سپیدان، میدان ابوالفضل

متراژ: ۳۵ متر مربع

طراح : پوریا فرخی، حسین رحمانی

استودیو معماری میان مرز

همکار اجرایی: ایرج شایگان

عکاس: امیر دلشاد

 

ایده پروژه:

پروژه در شهرستان سپیدان، شهری طبیعت محور و توریستی که در حدود ۷۰ کیلومتری شیراز و در اصلی ترین میدان شهر قرار دارد.

در بازدید اولیه با ساختمانی از پهلوی دوم به تاریخ دهه ۴۰ شمسی مواجه شدیم که کاربری آن در طبقه اول به صورت متروکه و نیمه مسکونی مانده و در طبقه همکف با چند دهانه مغازه تجاری، بخشی از پهنه میدان اصلی را شامل میشد که همگی بدون درنظر گرفتن منظر زیباشناسانه میدان و مجموعه ای ناهمگونی را پدید آوردند.

از آنجایی که بهترین دهانه تجاری نسبت به منظر میدان جهت فرایند ساخت و طراحی در اختیارمان بود، در گفتگوی اولیه با کارفرما به این نتیجه رسیدیم که تک مغازه تجاری مورد استفاده را به گونه ای شاخص سازی کنیم که از ورودی شهر و میدان بتواند خودنمایی کند و البته شکل بصری یک کافه را پدید آورد  .

در تحلیل سیرکولاسیون، متراژ و شریان عبوری مغازه به این تتیجه رسیدیم که فضایی مناسبت جهت خدمات میز و صندلی و نشستن را نمی توان فراهم آورد، بدین منظور خدمات کافه را به صورت تیک اوی مدنظر قرار دادیم تا علاوه براستفاده درست از متراژ مورد استفاده، کاربران کافه به دو جداره درونی و برونی جبهه فرعی تقسیم شوند .

 در دیاگرام های اولیه ابتدا دو دهانه را به وسیله دیوار با ارتفاع ۱/۱ متر، کور کرده تا علاوه بر کنترل ورودی و خروجی از دو جبهه اصلی نما، فضایی جهت تیک اوی فراهم آورد و ورودی و خروجی مغازه جهت خدمات مناسب تر و سریع تر کنترل شود.

سپس جهت منفک کردن نمای ساختمان نسبت به همسایگی ها از الگوی طاق به جای قاب استفاده کرده و نمای آجر قرمز را در ترکیب با طاق جهت شاخصه سازی و تفکیک نمای ساختمان به کاربردیم.

در ساختار اصلی نما هدف شاخص سازی و بهبود کیفیت نمای یک پهنه خرد مقیاس می باشد تا بتواند از دور و فاصله ورودی و میدان شهر خودنمایی کند، اما از جزییات و پرداخت بیش از حد پرهیز کرده تا منظر بصری مغازه در فاصله انسانی و گذر پیاده به اغتشاش بصری منجر نشود.

در بخش طراحی داخلی سرامیک های ۶۰ در ۳۰ را تبدیل به سرامیک ۱۵ در ۱۵ کرده و ازاره کافه را به وسیله آن عایق کرده.

الگوی طاق را در ساختار داخلی تکرار کرده و مسیر اصلی ورودی و خروجی را هم سو با رنگ طاق ها تغییر رنگ داده

وقسمت خدمات کافه را با تفکیک نور و شکل سقف و لاین های نوری که همگی ساخته و دیتیله شده خودمان است به گونه ای دیگر شاخص ساز کردیم .

با توجه به محدودیت اجرا در تامین نیرو و خدمات ساخت در شهرستان سپیدان، تمامی اجزا از جمله تمامی اجزا سقف و فلزات، کانتر خدمات قهوه و شلفه ها به صورت جز به جز و دیتیله خودمان در کارگاه شیراز ساخت، و با حمل و در محل کافه نصب شده است.