اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


رتبه سوم در گروه ساختمان های عمومی مرمت و بازسازی

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه 1399


معماران: امید نیکوکار و لنا بهاری
کارفرما: سینا کاکاوند و حامد ورکانی
همکاران معماری: علیرضا کشفی، نبیل زینلی، ثنا انصاری، نبیل باشی
همکار اجرا: سینا کاکاوند
ماکت: نبیل زینلی، علیرضا کشفی
عکاس: امید نیکوکار
مساحت زمین: 1200مترمربع
1398 الی   1399

مکان:کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری

منبع: وبسایت مجله معماری و شهرسازی