اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه ی کافه رئیس

موقعیت مکانی: خیابان شیخ بهایی

طراحی و اجرا: پوران احمدوند

تیم طراحی : آرمان یعقوبی-امیرمحمد فیروزی-آیدا پورنیا-آرمان نعمتی-علی هنرور

تیم اجرایی: آرمان نعمتی-علی هنرور

عکاسی : سامان فلاح

در طراحی این کافه از رنگهای خنثی مانند خاکستری روشن،خاکستری تیره و قهوه ای استفاده شده تا حس آرامش و آسایش را به مشتریان القا کند.

و برای انتقال حس تعلیق و توقف زمان از چراغ های آویز استوانه ای  شکل استفاده شده است.

داخل کافه از رنگ های سازمانی شعبات رئییس در طراحی المان ها به خوبی استفاده شده.

استفاده از فضای سبز همیشه دغدغه ی ما بوده است تا بتوانیم در هر طرح و مکان از فضای سبز استفاده کنیم.

چون معتقدیم وجود فضای سبز در هر مکان الزامی است و آن را زیباتر میکند.

طراحی پلان این فضا بر اساس سهولت رفت و آمد مشتریان و کاربران این مجموعه بوده است و همچنین بیشترین استفاده از هر قسمت شده است.

و قسمت انتهایی کافه محل انبا- صندوق فروش و آشپزخانه  است که کمترین فضا را در محیط اشغال کنند.

بعد مداخله

قبل مداخله