اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه کافه اوکو

موقعیت: ایران، کرمان

معمار: امین حاج محمدی

تیم طراحی: عابد ستاری -سینا زارع-آرمیتا زعیم

مجری: شرکت نشانه کویر آرشا

کارفرما: آقای امیرشکاری

عکاس: محمد حسن اتفاق

سال: 1401

بنای این پروژه دارای بیش از سی سال سن بوده و به همین دلیل محدودیت های سازه ای نظیر جا به جایی جدارهای داخلی و خارجی را در پیش رو داشتیم. که خواست کارفرما طراحی کافه با ویژگی های خاص بصری و حسی بود.لذا با ایده گرفتن از نورگیرهای سقفی در معماری اقلیمی کرمان و ترکیب آن با خطوط منحنی، سعی در ایجاد پویایی فضا و گسترش آن در کل بنا جهت ایجاد حس پیوستگی بصری بوده است.