اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


برخلاف تصور معماران هدف از انتشار آثار فقط تبلیغات و معرفی پروژه و شهرت آنها نیست. بلکه ضدسرقت کردن آثار و ایده‌های آنهاست.

پروژه‌‌های خود را به رسانه‌ها جهت انتشار بفرستید. اتوماتیک اقدامات دیگران شامل ایده دزدی، جعل و سرقت پروژه خنثی میشود. سرقت ایده یا موجودیت پروژه‌ای که در سطح رسانه‌ها منتشر شده است برای هر کسی بسیار گران است.

در دنیای حرفه‌ای حتی اولین اسکیس یا اولین رندرها نیز منتشر میشوند تا ضدسرقت شوند. در ایران بدلیل بدعت نادرست مجلات معماری از قدیم ، فقط اثار اجرا شده منتشر می‌شدند. حال آنکه بسیار از توسعه مرزهای مبانی نظری معماری با انتشار آثار اجرا نشده و حتی آثار مسابقات شکست خورده انجام شده است. حال بماند که اساسا در معماری دعوا بر سر ایده است و سپس کیفیت ساخت است. متاسفانه در ایران به جز مسایل مذکور، فرهنگ انبار کردن آثار و ایده‌ها و بستن درهای دفاتر و عدم نشر اونها مزید بر علت شده است.

توسعه معماری در کشور ، افزایش دفاتر معماری ، نبود نظارت متمرکز باعث این معضلات شده است که با پیشگیری در فضای گسترده، ارزان و سریع مجازی میتوان به حل آنها اقدام نمود.

ضمنا ، نشر آثار در رسانه‌ها باید رایگان باشد و در بسیاری از موارد نیز هستند. شاید ارقام نشر پروژه برای دفاتر بزرگ ناچیز باشد اما برای جوانان خیر. باور داریم اگر این پل نیز پولی شود، دیگر نسل جوانان معمار با استعداد برای عرض اندام باید بسیار مشقت بکشند و عملا همه پلها برای عبور آنان شکسته است. رسانه‌ها می‌توانند از دیگر راه‌های حرفه‌ای و تجربه شده کسب اعتبار و درآمد کنند.


11 شهریور 1402