اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


انتشار آثار در #پایگاه_خبری_فضای_نو همیشه رایگان بوده ، هست و خواهد بود!
اما چرا؟
راقم این سطور بعنوان کسی که قریب یک دهه از عمر خود را در رسانه‌های معماری گذرانده است و خود نیز همیشه عضوی بسیار کوچک و دانشجومسلک از جامعه‌ی معماری ایران بوده است ، عمیقاً باور دارد اگر انتشار آثار در رسانه‌ها نیز منوط به پرداخت وجه شود آنوقت آخرین پل برای عبور جوانان و معرفی آنها در سطح حرفه ای کشور را نیز خراب کرده‌ایم.

شاید پرداخت وجه یک درآمد پایدار برای رسانه‌ها ایجاد کند و شاید دفاتر بزرگ با پرداختها مشکلی نداشته باشند اما ناامیدی و خسران جمعی این مطلب بیشتر از نفع فردی آن است.

رسانه‌ها میتوانند از راه تبلیغات ، رپورتاژ ، تولید محتوا ، مشاوره ، پوششهای خبری و انواع برنامه‌های جنبی صحیح و استاندارد درامدزایی کنند. کسی هرگز با این روشها مشکلی نداشته است لیکن بدین ترتیب همیشه فرصتی به نسل بعدی برای معرفی خود اعطا خواهد شد.

22 تیر 1402