اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


شناسنامه پروژه:

 طرح پیشنهادی مسابقه طراحی پاویون پلشیر

طراحی: گروه دیزو

تیم طراحی: علی مرزبان-ملیکا سراج-محمد مهدی پوربساط-المیرا گلستانه

تاریخ طراحی: بهار ۱۴۰۲

برگزار کننده: زنجیره فرهنگی ایوان

مبانی نظری مطرح شده:

پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم / در آیینه زنگ خورده و جام جمیم              (خیام نیشابوری)

پاویون دانشکده معماری به عنوان فضایی غیر رسمی به منظور تکمیل فرآیند آموزشی و بستری برای برگزاری رویداد­ها، گردهمایی­ها و… حائز اهمیت است که در کنش و واکنشی همزمان، با وام گرفتن از هویت زمینه، در تلاش برای ارتقای آن بر­می­خیزد.

طرح پیشنهادی با تکیه بر این زمینه غنی و با نگاهی آینده­نگرانه، سعی بر تفسیری متفاوت از مفاهیم گذشته، برای رسیدن به کالبدی پاسخگو، منعطف، تطبیق­پذیر و گیرا دارد و عامدانه خود را بر مرزی میان کمال و نقصان قرار می­دهد تا با آغوشی باز پذیرای سناریوها، ایده­ها و رویداد­های متنوعی باشد که مانند روح به کالبدش دمیده می­شوند. سپس همچون مخلوقی عریان، کالبدش را در مقابل نگاه منتقدانه سایرین به نمایش گذاشته و رقابتی بین هنرجویان برای تصاحب خود به راه می­اندازد. بدین ترتیب آوازه­اش میان سایر دانشکده­ها نیز پیچیده و علاقمندانی را به خود جذب کرده و به تعاملاتی خلاقانه و موثر تشویق می­کند.

بر این اساس پاویون همواره در حال تکامل، تغییر و تحول بوده؛ دچار تکرار و یکنواختی نمیشود و در عین حال در خلق محیطی فعال، سرزنده و پویا برای ارتقای سطح آموزش و معماری نقشی بارز ایفا می­کند.

شکل دایره به دلیل قابلیت تطبیق­پذیری با نیازهای مختلف و استفاده حداکثری از مساحت، برای پلان انتخاب شد. کف پاویون متشکل از قطعاتی­ است که می­توانند به صورت مستقل در راستای عمود (محور z) حرکت کرده و تصویری که تداعی کننده هندسه  گنبد مسجد شیخ لطف الله است در سقف بازتابنده پاویون ایجاد کنند و برای تطبیق با سناریوهای متنوع مانند گردهمایی، نمایش، ژوژمان و… اشکال مختلفی به خود بگیرند.

جداره خارجی پاویون یک پرده است که می­تواند با صلاح­دید کاربر یا کنترل هوش مصنوعی برای تعدیل شرایط اقلیمی، کنترل نور، ایجاد فرم­های متنوع و…  با اشکال مختلفی باز و بسته شود.

طرح پیشنهادی برای محوطه پاویون متأثر از محوربندی باغ­ ایرانی و شکل دایره­ای پاویون بوجود آمد. حوض آب در اطراف پاویون علاوه بر ایجاد جذابیت­ بصری، آن را از محیط اطراف تفکیک کرده و برای تعدیل باد گرم و خشک تابستانی در جبهه شرقی کشیدگی بیشتری دارد.